Zobrazení: 98

OBJEDNÁVKY NÁVŠTĚV V DOMOVĚ PRO SENIORY

Vážení návštěvníci našich seniorů!

Rádi bychom Vás informovali, že byl spuštěn online objednávkový systém návštěv. Pro Vás všechny, kteří navštěvujete svoje blízké v Domově pro seniory a máte možnost přístupu na internet (ať Vy sami nebo s pomocí dětí, vnuků, známých), byla zřízena služba rezervace návštěv přes naše webové stránky. OBJEDNÁVEJTE, PROSÍM, NÁVŠTĚVY, KTERÉ PROBĚHNOU AŽ OD PONDĚLÍ 14. 9. 2020 - do té doby se řídíme původním systémem telefonických objednávek.

Systém objednávek najdete v pravém horním rohu stránky v záložce NÁVŠTĚVY, ve které je třeba vybrat, zda chcete navštívit seniora z oddělení A nebo B a jestli bude zamýšlená návštěva v pracovní den nebo o víkendu. Potom už pomocí kalendáře zvolíte den návštěvy a konkrétní čas a systém Vás provede objednávkou až do konce. 

Věříme, že online objednávkový systém bude sloužit k Vaší spokojenosti a usnadní Vám objednání návštěvy, které tak budete moci učinit bez dlouhého telefonování sociálním pracovnicím, v kteroukoli denní nebo noční hodinu, ve všední den i o víkendu.

Pravidla pro návštěvníky se zatím nezměnila, ale prosíme Vás všechny, abyste v dnešní době zvyšujících se počtů nakažených virem COVID-19 pečlivě zvážili před návštěvou zdravotní stav Vás i Vašich nedávných sociálních kontaktů a svým uvážlivým přístupem se podíleli na eliminaci rizika potencionálního rozšíření nákazy mezi naše seniory.

Děkujeme za pochopení.

 

 

Zobrazení: 158

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PRO NÁVŠTĚVY

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich seniorů!

Z důvodu usnadnění komunikace a organizace Vašich návštěv u Vašich blízkých v Domově pro seniory a v Domově se zvláštním režimem Vás prosíme, abyste NA NÁVŠTĚVY DO DOMOVA CHODILI S JIŽ PŘEDEM PŘIPRAVENÝM VYPLNĚNÝM ČESTNÝM PROHLÁŠENÍM O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ ONĚMOCNĚNÍ COVID-19.

Prohlášení najdete níže v příloze k tomuto článku i v sekci O nás - Ke stažení  na těchto webových stránkách, v nejnutnějším případě si prázdný formulář vyžádejte na vrátnici.

Zároveň upozorňujeme, že stále platí povinnost objednávat se na návštěvy telefonicky u sociálních pracovnic předem a po celou dobu návštěvy mít v celém areálu Domova nasazenu ochranu úst a nosu (rouška, respirátor).

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Zobrazení: 91

Prosba o ohleduplnost

Vážení návštěvníci Domova pro seniory!

Vzhledem k aktuální situaci, kdy stále platí opatření Ministerstva zdravotnictví upravující režim při návštěvách pobytových sociálních služeb, Vás prosíme o ohleduplnost k personálu, který organizaci a realizaci Vašich návštěv u Vašich blízkých má na starosti.

Věřte, že pracovníci věnují veškeré své síly tomu, aby vše probíhalo jak v souladu s nastavenými opatřeními, tak ke spokojenosti našich seniorů, a pracují dlouhodobě s maximální možnou mírou nasazení. Proto je k nim velmi nefér, když se k nim někteří z návštěvníků chovají nezdvořile, vyčítají jim nastavená pravidla, porušují je a odmítají se jimi řídit. Často se setkáváme i s arogancí a slovní agresivitou.

Apelujeme tedy na Vás všechny, abyste se na návštěvách chovali dle pravidel slušného chování a neatakovali personál kvůli nastaveným pravidlům - pracovníci je nemohou změnit a musejí trvat na jejich dodržování. Uvědomte si, prosím, že při počtu 159 seniorů se tu chce vystřídat cca 700-800 návštěvníků a je opravdu nesnadným úkolem návštěvy zorganizovat s ohledem na nařízená opatření. Nechcete-li se pravidlům podřídit, prosím, přenechejte návštěvní hodiny raději těm návštěvníkům, kteří s jejich dodržováním nemají problém a rádi stráví čas se svými blízkými i přes nepohodlí, které s sebou preventivní opatření přinášejí.

 

Zobrazení: 137

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY

 Upozorňujeme všechny návštěvníky uživatelů služeb v Domově pro seniory i Domově se zvláštním režimem, že pro všechny osoby pohybující se v CELÉM AREÁLU těchto služeb platí POVINNOST PO CELOU DOBU PŘÍTOMNOSTI V AREÁLU MÍT NASAZENOU ROUŠKU ZAKRÝVAJÍCÍ ŘÁDNĚ ÚSTA I NOS! Tato povinnost plyne z Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 3. 7. 2020.

Zároveň upozorňujeme, že návštěvy se konají jen v předem telefonicky domluvených termínech v počtu maximálně 2 osoby v jeden čas, pouze ve vyhrazených prostorách (společná jídelna v přízemí Domova pro seniory, venkovní areál Domova), návštěvníci se mohou zdržovat jen tam a je nepřípustné vcházet na jednotlivá oddělení do prostor obydlí uživatelů služeb.

Důrazně žádáme všechny návštěvníky, aby se drželi všech pokynů pro návštěvy – při jejich nedodržování budou z pověření vedení organizace vykázáni z areálu zařízení. Při neochotě dodržovat nastavená pravidla jim návštěvy nebudou umožněny. Bude-li neustále docházet k porušování pravidel ze strany návštěvníků ve vyšší míře, je v pravomoci vedení organizace návštěvy omezit či zcela zakázat.

Chápeme, že jsou pro Vás ochranná opatření omezující a nepohodlná, jsou však přijímána pouze s jediným cílem – ochránit zdraví a životy našich seniorů – Vašich blízkých.

 

Mgr. Dana Indráková - ředitelka SSV, p.o.