Zobrazení: 194

Poděkování za péči pro oddělení A

Dne 13. 1. 2020 bylo doručeno do naší organizace toto milé poděkování:

 

"Dobrý den, paní ředitelko,

ráda bych Vám touto cestou poděkovala za péči, kterou poskytuje Váš personál budova A, pro moji maminku paní L. Jsem s prací jak staniční sestry, zdravotních sester, pečovatelek a ostatních velmi spokojena.  Jejich velmi těžká práce je odváděna na 100%.

Děkuji

Irena Syrůčková /dcera pí L./."

Zobrazení: 335

POMOZTE ZLEPŠIT KVALITU PÉČE O OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM- dotazníkové šetření

Dobrý den, rádi bychom Vás touto cestou požádali o zapojení do dotazníkového šetření, zaměřeného na oblast kvality péče o lidi s duševním onemocněním. Ministerstvo zdravotnictví zajímá, jak kvalitu péče vnímají uživatelé služeb, rodinní příslušníci a blízké osoby lidí s duševním nemocněním. Svou účastí se aktivně podílíte na nastavení systému kvality péče o osoby s duševním onemocněním a pomáháte zlepšovat úroveň poskytovaných zdravotních a sociálních služeb.

Toto dotazníkové šetření je součástí projektu Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné realizované Ministerstvem zdravotnictví a hrazené z rozpočtu Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost. Výstupy dotazníkového šetření budou sloužit jako podklad v oblasti nastavování systému kvality služeb pro osoby s duševním onemocněním. Dotazník vznikl v rámci pracovní skupiny projektu Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné, na jeho vytvoření se podíleli výzkumníci a praktici z celého spektra poskytovaných zdravotních a sociálních služeb i samotní uživatelé služeb.

Dotazník je plně anonymní, identita vyplňujících respondentů  není zjišťována. Je k dispozici na webové stránce projektu www.reformapsychiatrie.cz/2019/06/03/date-nam-par-minut/

 

Děkujeme Vám za pomoc

 

Zobrazení: 345

OCENĚNÍ NAŠÍ PRÁCE

Dne 8. 7. 2019 nám byl doručen e-mail s krásným poděkováním a oceněním naší práce. Je pro nás pozitivní motivací a potvrzením, že naše snaha má smysl:

"Dobrý den paní magistro.

Na základě Vašich informací jsme před několika dny navštívili naši kamarádku J.P. v domově pro seniory ve Vyškově. Byli jsme s manželkou mile překvapeni pěkným stavem celého zařízení, vzornou čistotou a vysokou úrovní služeb. Měl jsem před lety nemocnou maminku v podobném zařízení a můžeme proto celkovou úroveň vašich služeb porovnat a ocenit. Péče o seniory není lehká, zvláště péče o seniory nemohoucí, jako je paní P.. Děkujeme Vám za Vaši práci, která je vlastně posláním a přejeme Vám ve Vaší činnosti mnoho sil, vytrvalosti, úspěchů a zdraví.

S pozdravem Ing Vlastislav a Věra Göthovi."