Zobrazení: 134

Přerušení provozu služby Denní stacionář

Od pondělí 16. 3. 2020 bude provoz sociální služby Denní stacionář z důvodu prevence šíření nákazy onemocněním COVID-19 pro uživatele služby přerušen. O tomto opatření rozhodla Vláda ČR a platí do odvolání.
Děkujeme za pochopení.

Zobrazení: 161

Návštěva náměstka hejtmana JmK v naší organizaci

Dne 25. 2. 2019 jsme měli možnost strávit příjemné chvíle ve společnosti vzácné návštěvy – do naší organizace zavítal náměstek hejtmana Jihomoravského kraje, pan Mgr. Marek Šlapal.

U příležitosti 20. výročí znovuobnovení krajské samosprávy přijel pan náměstek vyslovit poděkování našim pracovníkům za obětavou a mnohdy nelehkou práci. Zároveň tuto příležitost využil k prezentaci činnosti kraje ve správě věcí veřejných. Osvětlil pracovníkům principy financování sociálních služeb a nechal je nahlédnout do spletitosti cest na tomto poli.

Během návštěvy organizace pan náměstek navštívil i naše uživatele služeb v aktivizačních dílnách pro zájmovou činnost, pohovořil s nimi a nerozpakoval se přiložit i ruku k dílu. Našim seniorům vykouzlil úsměv na tváři svým bezprostředním chováním i zájmem o jejich aktivity. Na návštěvu pana magistra Šlapala tak budou mít všichni příjemné vzpomínky.

(Další fotografie z akce jsou zveřejněny ve složce Galerie).

Zobrazení: 228

Zákaz návštěv v pobytových službách SSV, p.o.

Vážení návštěvníci,

vzhledem k rozšíření respiračních onemocnění a výskytu infekce novým koronavirem na území ČR uzavíráme z preventivních důvodů Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem veřejnosti. Z nařízení vlády platí zákaz návštěv v obou pobytových službách. Ve výjimečných případech hodných zvláštního zřetele lze dohodnout individuální návštěvu po konzultaci a schválení vrchní sestrou, případně staniční sestrou daného oddělení.

Přinesené drobnosti můžete předat na vrátnici.

Pokud potřebujete podrobné informace, zodpoví Vám je zdravotnický personál ve všední dny v době od 9:00 do 14:30 na telefonních číslech:

Domov pro seniory odd. A: 601 116 584

Domov pro seniory odd. B: 606 530 675

Domov se zvláštním režimem: 728 581 142

Vrchní sestra: 601 116 585

O víkendech volejte, prosím, jen ve výjimečných případech v době od 14:00 do 16:00 na níže uvedená telefonní čísla:

Domov pro seniory odd. A: 602 658 171

Domov pro seniory odd. B: 602 658 172

Domov se zvláštním režimem: 728 581 142

Žádáme Vás o ohleduplnost a zodpovědný přístup, riziko pro naše uživatele služeb je veliké a může zkomplikovat jejich zdravotní stav a ohrozit je na životě.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Dana Indráková, ředitelka SSV, p.o.

Zobrazení: 221

Příspěvek od Města Vyškov na rehabilitační pomůcku

Dne 14. 1. 2020 předali starosta Města Vyškov pan Karel Jurka a 1. místostarostka paní Karin Šulcová ředitelce naší organizace paní Daně Indrákové poukázkový šek na rehabilitační pomůcku do zahradního areálu.

Dar Města pochází z části nájemného od prodejců z vyškovských vánočních trhů, které takto posloužilo díky Městu a vedení vyškovské radnice dobré věci. Peněžní poukázku vyměníme za cvičnou pochůzkovou rampu, která bude prvním prvkem našeho venkovního rehabilitačního hřiště pro seniory. To bude sloužit k procvičování tělesných i mentálních dovedností našich seniorů v příjemném prostředí areálu Domova pro seniory na čerstvém vzduchu.

Jménem organizace i uživatelů našich služeb děkujeme Městu Vyškov i všem, kteří se na podpoře realizace tohoto užitečného projektu podíleli.