Zobrazení: 125

Příjemná Velikonoční překvapení

Zpestřit a zpříjemnit Velikonoční svátky seniorům v Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem se podařilo Městu Vyškov a také vyškovské pobočce organizace ADRA a jejím dobrovolníkům.

Paní místostarostka Mgr. Bc. Karin Šulcová osobně přivezla několik krabic balených velikonočních perníčků pro uživatele našich služeb, kteří letos měli bez možnosti návštěv svých blízkých tak trochu posmutnělé Velikonoce. Toto hezké gesto od Města Vyškov je potěšilo a povzbudilo.

Organizace ADRA a její dobrovolníci také nezapomněli na své klienty, za kterými do Domova nyní nemohou docházet, a poslali pro ně perníčky s přáním hezkých svátků. Na výzvu Mgr. Moniky Lauterbachové z vyškovského střediska organizace ADRA zaregovali i lidé, kteří nejsou registrovanými dobrovolníky, a během svátečního volna do schránky Domova přinášeli vlastní přáníčka pro naše seniory.

Jménem všech našich uživatelů služby děkujeme za tyto hezké projevy lidské sounáležitosti a za to, že se všem zapojeným podařilo vykouzlit na tvářích našich seniorů úsměv s vědomím, že i tam venku, za branami dočasně uzavřeného Domova, na ně lidé myslí.

 

Zobrazení: 143

Omezení balíčků pro naše uživatele

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich uživatelů služeb,

V rámci prevence šíření nákazy virem COVID-19 a ochrany Vašich blízkých jsme sáhli k novému opatření - VYZÝVÁME VÁS VŠECHNY, ABYSTE JIŽ NENOSILI BALÍČKY PRO SVÉ BLÍZKÉ NA VRÁTNICI.  Znamenají zvýšené riziko, před kterým chceme naše uživatele služeb chránit.

O Vaše blízké a jejich potřeby je postaráno. Pokud by jim přeci jen něco během platnosti tohoto opatření chybělo, domluvíme se s Vámi telefonicky, abyste nutné věci zaopatřili.

Děkujeme Vám za pochopení a za to, že naše opatření respektujete - chráníme společnými silami Vaše blízké.

Zobrazení: 156

PODĚKOVÁNÍ ANEB V NOUZI POZNÁŠ PŘÍTELE

V dnešní nelehké době se nesetkáváme jen s problémy a těžkostmi, ale také s lidskou solidaritou, obětavostí a nezištností. A tak se stále prodlužuje seznam institucí a osob, které zdarma, dle svých možností, podaly a podávají pomocnou ruku. Seznam je stále živý a neustále jej doplňujeme. Náš velký dík tedy patří těmto lidem a organizacím:
 
 • Město Vyškov - šité roušky, pomoc v personální tísni,
 • pan Michal Dědek se svým týmem - šité roušky,
 • pánové Josef Bouda a Filip Zachariáš - šité roušky,
 • Mateřská škola, Sochorova, Vyškov - šité roušky,
 • Mateřská škola Olšany - šité roušky,
 • paní Alena Čtvrtníčková - šité roušky,
 • paní Pavlína Skřivánková se svou maminkou - šité roušky,
 • zastupitelé Města Vyškov RNDr. Petr Hájek a Mgr. Libor Bláha, MBA - šité roušky,
 • paní Popeláková - šité roušky,
 • paní Jana Ševčíková - šité roušky,
 • paní Michaela Pospíšilová - šité roušky,
 • paní Kočvarová - šité roušky,
 • paní Zezulová - šité roušky,
 • paní Ježková - šité roušky,
 • paní Ivana Doleželová - šité roušky,
 • Mgr. Květoslava Karásková - šité roušky,
 • paní Adamcová - respirátory,
 • organizace ADRA - konzultace, poskytnutí kontaktů na dobrovolníky,
 • pan Jarek Černoch - dobrovolník ADRA - nákup hygienických prostředků uživatelům služby,
 • firma FAAT Consulting a Audit s.r.o. - p. Vondra - peněžní a věcný dar (tablety pro zprostředkování hovorů uživatelů služeb s rodinnými příslušníky),
 • SOŠ a SOU Vyškov, Sochorova, pod vedením RNDr. Petra Hájka - ochranné štíty,
 • Marťa Preis, žák IX.B ZŠ Nádražní 5 - ochranné štíty,
 • Gymnázium a SOŠZE Vyškov pod vedením RNDr. Václava Klementa prostřednictvím Mgr. Zuzany Jirešové - zapůjčení bezkontaktního teploměru, ochota bezplatně zapůjčit lůžka,
 • Ing. Ivan Sabo - ELSYST Engineering  a Ing. Martin Jireš - ochranné štíty,
 • pan Ludvík Petrilák a GENTLEMAN CLUB Vyškov ve spolupráci s panem Jaromírem Šuranským a Tiskaři Vyškovsko proti COVID-19 - ochranné štíty,
 • senátor PČR Ing. Ivo Bárek - dezinfekce,
 • Palírna U Zeleného stromu, a.s., Prostějov - dezinfekce,
 • Energetický a průmyslový holding, a.s. - respirátory FFP2,
 • paní Hana Hlubilová - šité roušky,
 • DDM Fantázie Brno - šité roušky,
 • paní Iva Pejchalová - šité roušky,
 • IRESOFT, s.r.o. - dezinfekce, ochranné štíty, sladkosti pro zaměstnance,
 • Blue step spol. s r.o. - bezplatné zapůjčení fototerapeutických světel,
 • paní Kristýna Brlová - šité roušky,
 • paní Magda Drnovská - šité roušky,
 • rodina Zatloukalova - KOOS, s.n.p. Prostějov - šité roušky,
 • slečna Adriana Filipi - šité roušky,
 • paní Kamila Vrtílková - šité roušky,
 • EURO móda - šité roušky,
 • paní Věra Žižlavská - šité roušky,
 • Hasiči Račice - šité roušky,
 • Kolibřík energie, a.s. - Ing. Břetislav Novosad - dezinfekce,
 • Batist Medical, a.s. prostřednictvím paní Jiránkové - nano roušky,
 • paní Jitka Daňková - šité roušky,
 • Sbor dobrovolných hasičů Ruprechtov - šité roušky,
 • anonymní dárci
 
Zároveň děkujeme všem, kteří se podíleli na zprostředkování kontaktů na možné dodavatele.
Poděkování patří i našim pracovníkům, kteří se v práci i doma věci věnují a dělají vše pro to, abychom byli ochrannými pomůckami dostatečně zásobeni. Také ti, kteří přispěli darovaným materiálem či zapůjčenými nástroji, mají náš dík.
A v neposlední řadě chceme poděkovat i těm všem, kterým jsou ochranné pomůcky určeny, poctivě je nosí, starají se o naše uživatele služeb a chrání je před možnou nákazou 24 hodin denně.
 
VÁM VŠEM PATŘÍ VELKÝ DÍK A OBDIV ZA VAŠI OBĚTAVOST A SOLIDARITU!
Zobrazení: 110

PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC

Děkujeme Městu Vyškov za rychlou a efektivní pomoc při potřebě řešit akutní personální krizi, vzniklou v souvislosti s aktuální situací. Díky neprodlené spolupráci s Odborem školství, kultury a sportu a vedením Města Vyškov se podařilo vzniklý nedostatek pracovníků zejména ve stravovacím provozu pokrýt bez jakékoli prodlevy či vlivu personální tísně na běžný chod zařízení.

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI A POMOC!

Mgr. Dana Indráková - ředitelka SSV, p.o.