Zobrazení: 258

Otevření Denního stacionáře od 25. 5. 2020

Milí příznivci naší organizace,

máme pro Vás další dobrou zprávu! Jedna z našich sociálních služeb - Denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením - se po dlouhých týdnech přerušení činnosti kvůli koronavirové krizi v ČR znovu otevírá pro své uživatele. Stane se tak od pondělí 25. května 2020. 

Hrozba nákazy novým typem koronaviru však ještě není v České republice zcela zažehnána, proto se rozvolňování nastavených opatření děje postupnými krůčky a za stanovených podmínek. Ani náš Denní stacionář není výjimkou, v souladu s doporučeními a metodikami MZ a MPSV byla tedy nastavena pravidla pro chod této služby po jejím otevření pro uživatele služeb. 

Podrobné informace a pokyny pro fungování této služby po znovuotevření najdete zde na webových stránkách naší organizace, v záložce O nás / Ke stažení - Opatření pro chod Denního stacionáře od 25. 5. 2020 . Na stejném místě také najdete Čestné prohlášení, které je potřeba př prvním příchodu uživatele služeb do Denního stacionáře vyplněné a podepsané odevzdat - Čestné prohlášení o neexistenci příznaků COVID-19 - Denní stacionář .

Věříme, že i přes nastavená opatření budou mít naši uživatelé ze znovuotevření služby radost - už se na ně moc těšíme!

 

Zobrazení: 102

Poděkování za péči

 

Dne 14. 5. 2020 byl doručen paní ředitelce e-mail s poděkováním pro pracovníky Domova v následujícím znění:

"Vážená paní ředitelko,

 

chtěla bych touto cestou poděkovat veškerému zdravotnímu i ostatnímu personálu ve Vašem zařízení za profesionální a příkladnou péči o moji tetu, paní D. M. Jejich ochota a vstřícnost jí umožnily prožít hezký čas v posledních měsících jejího života.

 

Ještě jednou děkuji a přeji Vám všem hodně zdraví.   

 

H. V."

 

Zobrazení: 151

NÁVŠTĚVY V POBYTOVÝCH SLUŽBÁCH OD 25. 5. 2020

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich uživatelů služeb,

přichází dlouho očekávaný den, kdy budou naše pobytové služby zpřístupněny návštěvníkům z Vašich řad. Brány Domovů však nebudou hned od 25. 5. 2020 dokořán, ale zatím jen opatrně pootevřené. Průběh návštěv se tak bude řídit celou řadou opatření, která mají jediný cíl - ochránit naše uživatele služeb před možnou nákazou novým koronavirem. Mějte tedy, prosím, ještě trpělivost a řiďte se předepsanými opatřeními, která jsou v souladu s metodikou Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Základním pravidlem návštěv od 25. 5. 2020 je telefonické objednání termínu návštěvy předtím, než se k nám vypravíte. Dbejte, prosím, tohoto pravidla - neobjednaným návštěvníkům nebude návštěva umožněna. Všechny další pokyny k průběhu a organizaci návštěv najdete zde na webových stránkách organizace, v sekci O nás / Ke stažení - Pokyny k návštěvám .

Již se na Vás těšíme!

Zobrazení: 118

Milá pozornost od prvňáčků

Na naše seniory mysleli během zákazu návštěv nejen jejich blízcí, ale také žáčci třídy 1. D ze ZŠ Tyršova Vyškov, pod vedením paní učitelky Skoupé. Ta nám od nich přinesla krásné obrázky plné barev a kytiček, aby udělaly seniorům v této nelehké době radost. A tak se také stalo. Naši uživatelé služeb byli dojatí a z celého tohoto nápadu rozradostnění. Už se všichni těšíme, až celá krize pomine a my se budeme moci setkat se žáčky při nějaké pěkné společné aktivitě. Za obrázky a hezkou myšlenku moc děkujeme všem zúčastněným dětem i jejich paní učitelce!