Zobrazeno: 749

Univerzita třetího věku

Jedním z vítaných projektů, podporovaných Jihomoravským krajem ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně. Je možnost účastnit se studia Univerzity třetího věku přímo na půdě našeho zařízení. Smyslem projektu je umožnit studium i osobám v pobytových zařízeních, kteří by ze zdravotních důvodů nemohli studovat U3V přímo v Brně, ale o sebevzdělávání mají i přes svůj věk a potíže stále velký zájem. V prostorách Domova pro seniory už se tak uskutečnil první cyklus přednášek o české literatuře v historickém kontextu, jehož absolventi byli slavnostně odměněni evidenčním listem studenta Masarykovy univerzity, který získali přímo z rukou prorektorky. V současné době se rozjíždí další běh výuky, tentokrát na téma francouzské filmové tvorby, a už nyní má velké množství zájemců o studium z řad našich uživatelů. Těšíme se na další poznatky a vědomosti nabyté díky tomuto projektu.