Zobrazeno: 901

Mezigenerační setkání

Čas od času se prostory našeho zařízení rozhlaholí hlasy dětí a mládeže. Chodí mezi nás skauti z vyškovského střediska JUNÁK i žáci ZŠ Tyršova, kteří se s našimi seniory věnují společně různým aktivitám – hraní společenských her, zpěvu u kytary či klavíru, ručním pracem a tvoření, povídání… Čas strávený společně při setkávání generací je obohacením jak pro seniory, tak pro mládež a my každou takovou návštěvu vítáme. Naši uživatelé mají velkou radost i z kulturních vystoupení dětí, které pro ně v Domově několikrát ročně pořádá ZUŠ Vyškov, žáci ZŠ Letní Pole a ZŠ Vyhlídka, děti z pěveckých sborů při ZŠ Nádražní i z Centra volného času Maják. I tato setkávání v sobě nesou prvky mezigenerační terapie a přinášejí pozitivní prožitky nejen prostřednictvím hudby a tance, ale hlavně nezištným lidským kontaktem.