Zobrazení: 73

STAVEBNÍ PRÁCE V AREÁLU DOMOVA PRO SENIORY

Vážení příznivci SSV, p.o.,

Dovolte, abychom Vás informovali o aktuálním dění v naší organizaci.

Od pondělí 10. 5. 2021 začaly v areálu Domova pro seniory probíhat přípravné práce pro projekt „Snížení energetické náročnosti budovy domova pro seniory – Polní 252/1, 682 01 Vyškov“. Projekt je financován JMK a částečně formou dotace z OPŽP (Operační program Životní prostředí umožňuje čerpat finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj).

Stavební práce započaly přistavením mobilních kontejnerů (sklady nářadí, drobného materiálu). K uskladnění materiálu slouží kromě areálu Domova taktéž parkoviště pod DpS na ulici Polní.

Od úterý 11. 5. 2021 probíhala montáž oplocení, demontáž chodníků a byly odstartovány výkopové práce. Dále byly ještě přistaveny odpadní kontejnery na travnaté plochy před krčkem bloku A i B, proběhlo zaměření oken ve všech budovách A, B i C. 

V současné době již započala montáž nových oken, pracuje se na jejich výměně na oddělení B, po ukončení prací na této budově se stavební pracovníci přesunou k výměně oken do budovy A. V celém areálu stále probíhají přípravné a výkopové práce.

Při pohybu v areálu Domova pro seniory dbejte, prosím, zvýšené pozornosti a pokynů pracovníků SSV, p.o.

O dalším průběhu prací Vás budeme průběžně informovat. Ačkoli celá akce bude znamenat momentálně částečné omezení pohodlí, je prováděna se záměrem do budoucna zkvalitnit život seniorů v našem zařízení.

Mgr. Dana Indráková

21. 7. 2021