Zobrazení: 92

Prosba o ohleduplnost

Vážení návštěvníci Domova pro seniory!

Vzhledem k aktuální situaci, kdy stále platí opatření Ministerstva zdravotnictví upravující režim při návštěvách pobytových sociálních služeb, Vás prosíme o ohleduplnost k personálu, který organizaci a realizaci Vašich návštěv u Vašich blízkých má na starosti.

Věřte, že pracovníci věnují veškeré své síly tomu, aby vše probíhalo jak v souladu s nastavenými opatřeními, tak ke spokojenosti našich seniorů, a pracují dlouhodobě s maximální možnou mírou nasazení. Proto je k nim velmi nefér, když se k nim někteří z návštěvníků chovají nezdvořile, vyčítají jim nastavená pravidla, porušují je a odmítají se jimi řídit. Často se setkáváme i s arogancí a slovní agresivitou.

Apelujeme tedy na Vás všechny, abyste se na návštěvách chovali dle pravidel slušného chování a neatakovali personál kvůli nastaveným pravidlům - pracovníci je nemohou změnit a musejí trvat na jejich dodržování. Uvědomte si, prosím, že při počtu 159 seniorů se tu chce vystřídat cca 700-800 návštěvníků a je opravdu nesnadným úkolem návštěvy zorganizovat s ohledem na nařízená opatření. Nechcete-li se pravidlům podřídit, prosím, přenechejte návštěvní hodiny raději těm návštěvníkům, kteří s jejich dodržováním nemají problém a rádi stráví čas se svými blízkými i přes nepohodlí, které s sebou preventivní opatření přinášejí.