Zobrazení: 174

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PRO NÁVŠTĚVY

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich seniorů!

Z důvodu usnadnění komunikace a organizace Vašich návštěv u Vašich blízkých v Domově pro seniory a v Domově se zvláštním režimem Vás prosíme, abyste NA NÁVŠTĚVY DO DOMOVA CHODILI S JIŽ PŘEDEM PŘIPRAVENÝM VYPLNĚNÝM ČESTNÝM PROHLÁŠENÍM O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ ONĚMOCNĚNÍ COVID-19.

Prohlášení najdete níže v příloze k tomuto článku i v sekci O nás - Ke stažení  na těchto webových stránkách, v nejnutnějším případě si prázdný formulář vyžádejte na vrátnici.

Zároveň upozorňujeme, že stále platí povinnost objednávat se na návštěvy telefonicky u sociálních pracovnic předem a po celou dobu návštěvy mít v celém areálu Domova nasazenu ochranu úst a nosu (rouška, respirátor).

Děkujeme za pochopení a spolupráci.