Zobrazení: 150

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY

 Upozorňujeme všechny návštěvníky uživatelů služeb v Domově pro seniory i Domově se zvláštním režimem, že pro všechny osoby pohybující se v CELÉM AREÁLU těchto služeb platí POVINNOST PO CELOU DOBU PŘÍTOMNOSTI V AREÁLU MÍT NASAZENOU ROUŠKU ZAKRÝVAJÍCÍ ŘÁDNĚ ÚSTA I NOS! Tato povinnost plyne z Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 3. 7. 2020.

Zároveň upozorňujeme, že návštěvy se konají jen v předem telefonicky domluvených termínech v počtu maximálně 2 osoby v jeden čas, pouze ve vyhrazených prostorách (společná jídelna v přízemí Domova pro seniory, venkovní areál Domova), návštěvníci se mohou zdržovat jen tam a je nepřípustné vcházet na jednotlivá oddělení do prostor obydlí uživatelů služeb.

Důrazně žádáme všechny návštěvníky, aby se drželi všech pokynů pro návštěvy – při jejich nedodržování budou z pověření vedení organizace vykázáni z areálu zařízení. Při neochotě dodržovat nastavená pravidla jim návštěvy nebudou umožněny. Bude-li neustále docházet k porušování pravidel ze strany návštěvníků ve vyšší míře, je v pravomoci vedení organizace návštěvy omezit či zcela zakázat.

Chápeme, že jsou pro Vás ochranná opatření omezující a nepohodlná, jsou však přijímána pouze s jediným cílem – ochránit zdraví a životy našich seniorů – Vašich blízkých.

 

Mgr. Dana Indráková - ředitelka SSV, p.o.