Zobrazení: 849

Poděkování bloku A

 Vážená paní staniční,

děkuji Vám a kolektivu ošetřujícího personálu za péči, kterou jste věnovali manželovi Ladislavu Zemanovi po dlouhou dobu a to více jak osmi let

jeho pobytu v Domově seniorů. Zejména pak v posledním roce, kdy se jeho zdravotní stav zhoršoval.

Vaše péče o klienty "Domova" je velice náročná a vyčerpávající, proto vám všem patří obdiv a uznání.

Přeji vám do další práce a péče, kterou klientům "Domova" věnujete, hodně sil a hlavně zdraví.

Srdečný pozdrav Zemanová

Ve Vyškově, 1. března 2018