Zobrazení: 9

Poděkování

Máme radost z každého ocenění naší práce a nejinak tomu bylo, když jsme 26. 5. 2020 dostali e-mail následujícího znění:

"Dobrý den, paní ředitelko,

 

chtěla jsem Vám touto cestou velmi poděkovat a pochválit paní staniční sestru, zdravotní sestřičky, ošetřovatelky/ošetřovatele zkrátka všechny z oddělení A, jak se v době karantény obětavě starali o klienty Vašeho domova. Chci poděkovat za moji maminku paní L., kterou jsem bohužel 3 měsíce nemohla navštívit, ale bylo mně umožněno jí vidět přes videohovor a  za to jsem Vám všem velmi vděčná. Jsem rovněž moc ráda, že maminka je umístěna ve Vašem domově pro seniory, kde vím, že má zajištěnou veškerou péči na vysoké úrovni.

Ještě chci poděkovat všem sociálním pracovnicím na odd. sociální agendy za jejich vstřícnost.

Všem moc děkuji a přeji pevné zdraví.

I. S.-dcera pí L."

Zobrazení: 16

Objednávky návštěv v Domově pro seniory

PROSÍME VŠECHNY RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY A BLÍZKÉ NAŠICH SENIORŮ, ABY NÁVŠTĚVY OBJEDNÁVALI TELEFONICKY DLE PŘEDEM STANOVENÉHO ROZPISU NA ČÍSLECH:

515 143 026,

515 143 027,

720 952 675,

722 565 442,

725 435 319,

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ, JEN TAKTO LZE ZVLÁDNOUT SLOŽITOU ORGANIZACI NÁVŠTĚV ZA STANOVENÝCH OPATŘENÍ.

Zobrazení: 8

Poděkování za péči

Dne 23. 5. 2020 jsme dostali následující poděkování pracovníkům našeho Domova. Moc si Vašich pěkných slov vážíme:

"Chci vyjádřit velké poděkování vašemu ústavu za dlouhodobou péči o moji maminku F. H. Hlavně za to, že mi bylo umožněno ji navštívit v posledních dnech jejího pozemského života. Velké poděkování patří celému oddělení Bloku B, s paní Mgr. Marií Seluckou, staniční sestrou Janou Bugnerovou,( se kterou jsem byl v posledních dnech každý den v kontaktu), dále sestře Jiřince Jurasové a dalším sestrám, které neznám jménem a ještě děkuji Petře Vrábelové. Za ta dlouhá léta, kdy jsem pravidelně neděli co neděli navštěvoval maminku se mi váš ústav hluboce zaryl do srdce. Ještě jednou velké díky.  S úctou P. H., Vážany nad Litavou."

Zobrazení: 68

Otevření Denního stacionáře od 25. 5. 2020

Milí příznivci naší organizace,

máme pro Vás další dobrou zprávu! Jedna z našich sociálních služeb - Denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením - se po dlouhých týdnech přerušení činnosti kvůli koronavirové krizi v ČR znovu otevírá pro své uživatele. Stane se tak od pondělí 25. května 2020. 

Hrozba nákazy novým typem koronaviru však ještě není v České republice zcela zažehnána, proto se rozvolňování nastavených opatření děje postupnými krůčky a za stanovených podmínek. Ani náš Denní stacionář není výjimkou, v souladu s doporučeními a metodikami MZ a MPSV byla tedy nastavena pravidla pro chod této služby po jejím otevření pro uživatele služeb. 

Podrobné informace a pokyny pro fungování této služby po znovuotevření najdete zde na webových stránkách naší organizace, v záložce O nás / Ke stažení - Opatření pro chod Denního stacionáře od 25. 5. 2020 . Na stejném místě také najdete Čestné prohlášení, které je potřeba př prvním příchodu uživatele služeb do Denního stacionáře vyplněné a podepsané odevzdat - Čestné prohlášení o neexistenci příznaků COVID-19 - Denní stacionář .

Věříme, že i přes nastavená opatření budou mít naši uživatelé ze znovuotevření služby radost - už se na ně moc těšíme!