Zobrazení: 23

ZÁKAZ NÁVŠTĚV V POBYTOVÝCH SLUŽBÁCH SSV, p.o.

Vážení rodinní příslušníci, přátelé a blízcí našich uživatelů služeb!

Dovolte, abychom Vás informovali, že v souladu s rozhodnutím Bezpečnostní rady Jihomoravského kraje ze dne 18. 9. 2020 platí od 21. 9. 2020 DO ODVOLÁNÍ ZÁKAZ NÁVŠTĚV V DOMOVĚ PRO SENIORY A DOMOVĚ SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM.

Prosíme Vás o respektování tohoto opatření. Se svými blízkými se můžete, stejně jako za předchozího omezení a zákazu návštěv, kontaktovat telefonicky či prostřednictvím videohovorů. 

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Dana Indráková - ředitelka SSV, p.o.

21. 9. 2020

 

Zobrazení: 66

OBJEDNÁVKY NÁVŠTĚV V DOMOVĚ PRO SENIORY

Vážení návštěvníci našich seniorů!

Rádi bychom Vás informovali, že byl spuštěn online objednávkový systém návštěv. Pro Vás všechny, kteří navštěvujete svoje blízké v Domově pro seniory a máte možnost přístupu na internet (ať Vy sami nebo s pomocí dětí, vnuků, známých), byla zřízena služba rezervace návštěv přes naše webové stránky. OBJEDNÁVEJTE, PROSÍM, NÁVŠTĚVY, KTERÉ PROBĚHNOU AŽ OD PONDĚLÍ 14. 9. 2020 - do té doby se řídíme původním systémem telefonických objednávek.

Systém objednávek najdete v pravém horním rohu stránky v záložce NÁVŠTĚVY, ve které je třeba vybrat, zda chcete navštívit seniora z oddělení A nebo B a jestli bude zamýšlená návštěva v pracovní den nebo o víkendu. Potom už pomocí kalendáře zvolíte den návštěvy a konkrétní čas a systém Vás provede objednávkou až do konce. 

Věříme, že online objednávkový systém bude sloužit k Vaší spokojenosti a usnadní Vám objednání návštěvy, které tak budete moci učinit bez dlouhého telefonování sociálním pracovnicím, v kteroukoli denní nebo noční hodinu, ve všední den i o víkendu.

Pravidla pro návštěvníky se zatím nezměnila, ale prosíme Vás všechny, abyste v dnešní době zvyšujících se počtů nakažených virem COVID-19 pečlivě zvážili před návštěvou zdravotní stav Vás i Vašich nedávných sociálních kontaktů a svým uvážlivým přístupem se podíleli na eliminaci rizika potencionálního rozšíření nákazy mezi naše seniory.

Děkujeme za pochopení.

 

 

Zobrazení: 39

NOVÁ PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ V SSV, P.O.

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich uživatelů služeb,

rádi bychom Vás informovali, že v souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací v celé ČR jsme přijali od dnešního dne nová preventivní opatření.

Byla oddělena jednotlivá oddělení a provozy tak, aby se naši uživatelé služeb ani pracovníci z jednotlivých oddělení vzájemně nemísili a aby případná karanténa postihla jen jedno oddělení či provoz. Na základě tohoto opatření již nejsou možné společné akce a aktivity - budou v potřebné míře zabezpečovány pro každé oddělení zvlášť. 

Dále jsme omezili počet návštěv na jednu návštěvu u jednoho uživatele služeb týdně - dodržujte, prosím, toto pravidlo při objednávání termínů návštěv. 

Pokud budete chtít vzít uživatele služeb mimo areál Domova, doporučujeme Vám pokud možno se vyhýbat uzavřeným prostorám s větším počtem lidí, ať už se jedná o lidi neznámé nebo o rodinné příslušníky, o restaurace, obchodní centra, instituce či domácnosti. 

Apelujeme na Váš zodpovědný přístup při prevenci šíření infekčních onemocnění a ochraně zdraví našich seniorů.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Dana Indráková - ředitelka SSV, p.o.

11. 9. 2020 

 

 

Zobrazení: 64

Prosba o ohleduplnost

Vážení návštěvníci Domova pro seniory!

Vzhledem k aktuální situaci, kdy stále platí opatření Ministerstva zdravotnictví upravující režim při návštěvách pobytových sociálních služeb, Vás prosíme o ohleduplnost k personálu, který organizaci a realizaci Vašich návštěv u Vašich blízkých má na starosti.

Věřte, že pracovníci věnují veškeré své síly tomu, aby vše probíhalo jak v souladu s nastavenými opatřeními, tak ke spokojenosti našich seniorů, a pracují dlouhodobě s maximální možnou mírou nasazení. Proto je k nim velmi nefér, když se k nim někteří z návštěvníků chovají nezdvořile, vyčítají jim nastavená pravidla, porušují je a odmítají se jimi řídit. Často se setkáváme i s arogancí a slovní agresivitou.

Apelujeme tedy na Vás všechny, abyste se na návštěvách chovali dle pravidel slušného chování a neatakovali personál kvůli nastaveným pravidlům - pracovníci je nemohou změnit a musejí trvat na jejich dodržování. Uvědomte si, prosím, že při počtu 159 seniorů se tu chce vystřídat cca 700-800 návštěvníků a je opravdu nesnadným úkolem návštěvy zorganizovat s ohledem na nařízená opatření. Nechcete-li se pravidlům podřídit, prosím, přenechejte návštěvní hodiny raději těm návštěvníkům, kteří s jejich dodržováním nemají problém a rádi stráví čas se svými blízkými i přes nepohodlí, které s sebou preventivní opatření přinášejí.