Zobrazení: 11

NÁVŠTĚVY OBNOVENY OD 22. 1. 2022

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich uživatelů služeb,

oznamujeme Vám, že od soboty 22. 1. 2022 bude zrušen zákaz návštěv v Domově pro seniory, své blízké budete moci opět navštívit v době od 13:30 do 16:30 hod. Zákaz návštěv bude trvat pouze pro osoby nacházející se aktuálně v izolaci nebo karanténě z důvodu výskytu onemocnění COVID-19. Rodinní příslušníci uživatelů v izolaci a karanténě jsou individuálně kontaktováni a informováni.

I když epidemiologická situace v ČR není v současné době nejlepší a i v našem zařízení dosud doznívá střevní viróza a vyskytují se i izolované případy onemocnění COVID-19 v izolaci a karanténě, víme, že pro kvalitní život našich uživatelů služeb je nutný i osobní kontakt s blízkými. Ten jim tedy chceme pokud možno zachovat.

Věříme, že před návštěvou dobře zvážíte jak aktuální situaci v Domově, tak svůj momentální zdravotní stav i případné rizikové kontakty, které jste před návštěvou absolvovali, a nebudete svoje blízké vystavovat riziku případné nákazy.  Pokud se na návštěvu za svými blízkými do Domova vydáte, je třeba, abyste dbali hygienických opatření a dodržovali opravdu důsledně nařízená opatření - tj. po celou dobu pobytu ve vnitřním areálu Domova mít řádně nasazený respirátor minimálně třídy FFP2 nebo KN-95 na ústech i nosu a dodržovat i ostatní pravidla prevence přenosu viru (hygiena rukou, rozestupy). Při nedodržování nařízených opatření nebude návštěva umožněna, případně bude již započatá návštěva ukončena.

Pro umožnění vstupu platí vedle řádně nasazeného respirátoru stále taková pravidla, jako před vyhlášením zákazu návštěv:

  • negativní PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 ne starší než 72 hodin,
  • negativní rychlý antigenní test (RAT), provedený zdravotnickým pracovníkem na certifikovaném pracovišti, ne starší než 24 hodin,
  • uplynutí minimálně 14 dnů od ukončeného očkování,
  • potvrzení o prodělání nemoci COVID-19, přičemž od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dnů.

Podrobné pokyny pro návštěvy najdete na webových stránkách v záložce O nás/Ke stažení/Pokyny k návštěvám .

Apelujeme na Váš zodpovědný přístup ke křehkému zdraví Vašich blízkých a žádáme Vás, abyste i v případě, kdy si berete svého blízkého na pobyt mimo zařízení, dbali zvýšené opatrnosti, zvážili konání rodinných setkání se seniory v této etapě pandemie a vyvarovali se chování přinášejícího riziko nákazy onemocněním COVID-19. Zároveň Vás žádáme, abyste v případě, že se u Vás po setkání s naším uživatelem ať už během návštěvy nebo pobytu mimo zařízení prokáže pozitivita na přítomnost viru SARS-CoV-2, nahlásili tuto skutečnost, abychom včas mohli přimout potřebná opatření.

Mgr. Dana Indráková - ředitelka SSV, p.o.

Vyškov, 21. 1. 2022

 

Zobrazení: 91

Aktuální situace v pobytových službách

Dovolte, abychom Vás informovali o aktuální epidemiologické situaci v pobytových službách SSV, p.o.

Vzhledem k současnému celospolečenskému vzrůstu případů onemocnění nemocí COVID-19 se ani našim zařízením nevyhýbají setkání s nákazou. Vzhledem k vysoké proočkovanosti a pečlivému testování našich uživatelů služeb i pracovníků se však naštěstí jedná pouze o jednotlivé izolované případy, kdy je nařízena izolace pouze infikovanému jedinci a karanténa jen jeho nejbližšímu okolí.

Pokud se takový případ vyskytne, neprodleně informujeme rodinné příslušníky dotčených uživatelů služby. Rádi bychom však na daný stav upozornili i všechny ostatní návštěvníky Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem - stejně jako kdekoli jinde, i tady hrozí riziko setkání s nákazou virem SARS-CoV-2 - berte jej tedy, prosím, do úvahy.

Zároveň na všechny návštěvníky obou pobytových služeb apelujeme, aby se chovali zodpovědně jak k vlastnímu zdraví, tak ke zdraví našich uživatelů služeb a nevykonávali návštěvu u svého blízkého v našem zařízení, pokud mají jakékoli příznaky i jen lehké zdravotní indispozice nebo třeba jen náznak podezření, že se mohli v uplynulých 14 dnech setkat s člověkem nemocným COVID-19.

Pakliže zodpovědně vyhodnotíte všechna rizika a na návštěvu za svým blízkým do Domova přijdete, velmi důrazně Vás žádáme, abyste po celou dobu návštěvy ve vnitřním areálu Domova dbali hygienických opatření a měli stále zakrytý nos i ústa respirátorem minimálně třídy FFP 2 nebo KN 95. Bohužel se často setkáváme s neochotou návštěvníků těmto základním hygienickým požadavkům vyhovět a neméně často i se slovním odporem vůči pracovníkům, kteří dodržování daných opatření kontrolují a po návštěvnících vymáhají. Při nedodržování nařízených opatření nebude návštěva umožněna, případně bude již započatá návštěva ukončena.

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich uživatelů služeb, nechceme naše seniory připravovat o radost ze setkávání s Vámi, zároveň však jsme povinni chránit jejich zdraví a dodržovat nařízená opatření. Prosíme Vás, abyste svým zodpovědným přístupem přispěli k tomu, aby strávili nastávající Advent ve zdraví, pohodě, a s Vámi během návštěv nablízku.

Mgr. Dana Indráková - ředitelka SSV, p.o.

22. 11. 2021

 

Zobrazení: 56

ZÁKAZ NÁVŠTĚV V DOMOVĚ PRO SENIORY

Vážení návštěvníci našich uživatelů služeb,

bohužel jsme nuceni Vám oznámit, že vzhledem ke zvýšenému výskytu infekčního onemocnění v Domově pro seniory je v tomto zařízení s okamžitou platností od 2. 1. 2022 vyhlášen zákaz návštěv. O případném odvolání tohoto nařízení Vás budeme informovat na našich webových stránkách.

Děkujeme Vám za pochopení.

Mgr. Dana Indráková - ředitelka SSV, p.o.

Vyškov, 2. 1. 2022

Zobrazení: 99

Návštěvy od 22. 11. 2021

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich uživatelů služeb,

 

oznamujeme Vám, že v souladu s Mimořádným opatřením MZČR ze dne 18. 11. 2021 je od pondělí 22. 11. 2021 zrušena možnost provedení samotestu na místě jako způsobu prokázání bezinfekčnosti pro provedení návštěvy u uživatele služeb našich pobytových zařízení.

Ostatní možnosti prokázání bezinfekčnosti zůstávají pro návštěvníky našich seniorů zachovány - tj.:

  • negativní PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 ne starší než 72 hodin,
  • negativní rychlý antigenní test (RAT), provedený zdravotnickým pracovníkem na certifikovaném pracovišti, ne starší než 24 hodin,
  • uplynutí minimálně 14 dnů od ukončeného očkování,
  • potvrzení o prodělání nemoci COVID-19, přičemž od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dnů.

Návštěvník je, stejně jako dosud, povinen po celou dobu návštěvy v celém vnitřním areálu Domova mít zakrytý nos a ústa respirátorem minimálně třídy FFP 2 nebo KN 95 a dbát pokynů personálu.
V areálu Domova pro seniory stále pokračují stavební práce, proto, prosím, při pohybu v něm dbejte zvýšené pozonosti a bezpečnosti.

Další podrobnosti o opatřeních a organizaci návštěv najdete na našich webových stránkách v sekci Ke stažení: Pokyny pro návštěvy od 22. 11. 2021 .

Děkujeme za pochopení a přejeme Vám všem hlavně zdraví.

 

Mgr. Dana Indráková, ředitelka SSV, p.o.

19. 11. 2021