Zobrazeno: 73

OCENĚNÍ NAŠÍ PRÁCE

Dne 8. 7. 2019 nám byl doručen e-mail s krásným poděkováním a oceněním naší práce. Je pro nás pozitivní motivací a potvrzením, že naše snaha má smysl:

"Dobrý den paní magistro.

Na základě Vašich informací jsme před několika dny navštívili naši kamarádku J.P. v domově pro seniory ve Vyškově. Byli jsme s manželkou mile překvapeni pěkným stavem celého zařízení, vzornou čistotou a vysokou úrovní služeb. Měl jsem před lety nemocnou maminku v podobném zařízení a můžeme proto celkovou úroveň vašich služeb porovnat a ocenit. Péče o seniory není lehká, zvláště péče o seniory nemohoucí, jako je paní P.. Děkujeme Vám za Vaši práci, která je vlastně posláním a přejeme Vám ve Vaší činnosti mnoho sil, vytrvalosti, úspěchů a zdraví.

S pozdravem Ing Vlastislav a Věra Göthovi."

Zobrazeno: 985

NÁVŠTĚVY OPĚT POVOLENY OD 26. 2. 2019

S platností od 26. 2. 2019 je zrušen zákaz návštěv na všech pobytových odděleních naší organizace. Naši uživatelé se už na Vás moc těší! Děkujeme Vám za trpělivost a pochopení, které jste během zákazu návštěv měli.

Zobrazeno: 92

POMOZTE ZLEPŠIT KVALITU PÉČE O OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM- dotazníkové šetření

Dobrý den, rádi bychom Vás touto cestou požádali o zapojení do dotazníkového šetření, zaměřeného na oblast kvality péče o lidi s duševním onemocněním. Ministerstvo zdravotnictví zajímá, jak kvalitu péče vnímají uživatelé služeb, rodinní příslušníci a blízké osoby lidí s duševním nemocněním. Svou účastí se aktivně podílíte na nastavení systému kvality péče o osoby s duševním onemocněním a pomáháte zlepšovat úroveň poskytovaných zdravotních a sociálních služeb.

Toto dotazníkové šetření je součástí projektu Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné realizované Ministerstvem zdravotnictví a hrazené z rozpočtu Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost. Výstupy dotazníkového šetření budou sloužit jako podklad v oblasti nastavování systému kvality služeb pro osoby s duševním onemocněním. Dotazník vznikl v rámci pracovní skupiny projektu Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné, na jeho vytvoření se podíleli výzkumníci a praktici z celého spektra poskytovaných zdravotních a sociálních služeb i samotní uživatelé služeb.

Dotazník je plně anonymní, identita vyplňujících respondentů  není zjišťována. Je k dispozici na webové stránce projektu www.reformapsychiatrie.cz/2019/06/03/date-nam-par-minut/

 

Děkujeme Vám za pomoc

 

Zobrazeno: 301

ZÁKAZ NÁVŠTĚV DO ODVOLÁNÍ

 Od 11. 2. byl vyhlášen zákaz návštěv v celém Domově pro seniory i Domově se zvláštním režimem. Návštěvy mohou být povoleny pouze v případech hodných zvláštního zřetele po individuální konzultaci s vedením organizace. Zákaz platí do odvolání, sledujte, prosím, naše webové stránky.

Děkujeme za pochopení a trpělivost - dodržováním zákazu návštěv chráníte zdraví našich uživatelů služeb.