Zobrazení: 73

STAVEBNÍ PRÁCE V AREÁLU DOMOVA PRO SENIORY

Vážení příznivci SSV, p.o.,

Dovolte, abychom Vás informovali o aktuálním dění v naší organizaci.

Od pondělí 10. 5. 2021 začaly v areálu Domova pro seniory probíhat přípravné práce pro projekt „Snížení energetické náročnosti budovy domova pro seniory – Polní 252/1, 682 01 Vyškov“. Projekt je financován JMK a částečně formou dotace z OPŽP (Operační program Životní prostředí umožňuje čerpat finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj).

Stavební práce započaly přistavením mobilních kontejnerů (sklady nářadí, drobného materiálu). K uskladnění materiálu slouží kromě areálu Domova taktéž parkoviště pod DpS na ulici Polní.

Od úterý 11. 5. 2021 probíhala montáž oplocení, demontáž chodníků a byly odstartovány výkopové práce. Dále byly ještě přistaveny odpadní kontejnery na travnaté plochy před krčkem bloku A i B, proběhlo zaměření oken ve všech budovách A, B i C. 

V současné době již započala montáž nových oken, pracuje se na jejich výměně na oddělení B, po ukončení prací na této budově se stavební pracovníci přesunou k výměně oken do budovy A. V celém areálu stále probíhají přípravné a výkopové práce.

Při pohybu v areálu Domova pro seniory dbejte, prosím, zvýšené pozornosti a pokynů pracovníků SSV, p.o.

O dalším průběhu prací Vás budeme průběžně informovat. Ačkoli celá akce bude znamenat momentálně částečné omezení pohodlí, je prováděna se záměrem do budoucna zkvalitnit život seniorů v našem zařízení.

Mgr. Dana Indráková

21. 7. 2021

Zobrazení: 95

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich uživatelů služeb,

 

chtěli bychom Vás upozornit na změnu při prokazování bezinfekčnosti při návštěvách seniorů v našich pobytových služeb.

Na základě Mimořádného opatření MZ ČR ze dne 2. 7. 2021 již od pátku 9. 7. 2021 NENÍ PŘÍPUSTNÉ PROKAZOVAT BEZINFEKČNOST NA ZÁKLADĚ OČKOVACÍHO CERTIFIKÁTU PO PRVNÍ DÁVCE OČKOVÁNÍ.

CERTIFIKÁT O OČKOVÁNÍ LZE POUŽÍT K PROKÁZÁNÍ BEZINFEKČNOSTI POUZE V TOM PŘÍPADĚ, ŽE UPLYNULO ALESPOŇ 14 DNÍ OD DRUHÉ DÁVKY OČKOVÁNÍ (u jednodávkové vakcíny Johnson and Johnson po uplynutí 14 dnů od vakcinace). Do uplynutí této lhůty je nutné se při návštěvě prokazovat prostřednictvím testu (antigenní test ne starší než 72 hodin, PCR test ne starší než 7 dní, samotest na místě) nebo potvrzení, že jste v uplynulých 180 dnech prodělali onemocnění COVID-19.

Ve vnitřních prostorách je nutné mít po celou dobu návštěvy řádně nasazenou ochranu úst a nosu minimálně třídy FFP2 nebo KN-95.

Děkujeme za pochopení a za dodržování platných opatření a přejeme Vám hezké letní dny ve zdraví a pohodě!

 

Mgr. Dana Indráková

8. 7. 2021

 

Zobrazení: 116

INFORMACE PRO NÁVŠTĚVY - ZRUŠENÍ OBJEDNÁVACÍHO SYSTÉMU

Vážení rodinní příšlušníci a blízcí našich uživatelů služeb,

rádi bychom Vás informovali, že od pondělí 19. 7. 2021 se na návštěvu svého blízkého v pobytových službách SSV, p.o. NEMUSÍTE PŘEDEM OBJEDNÁVAT.

Ostatní opatření zůstávají nadále v platnosti, tj.:

- dodržení návštěvních hodin v čase od 13:30 do 16:30 hod.;

- prokázání se platným potvrzením o prodělání antigenního testu ne starším než 72 hodin nebo o prodělání PCR testu ne starším než 7 dní nebo o prodělání nemoci COVID-19 (pozitivní test ne více než před 180 dny) nebo očkovacím certifikátem po uplynutí minimálně 14 dnů od druhé dávky očkování nebo od aplikace očkovací látky v případě jednodávkového schématu vakcinace) nebo provedení samotestu s negativním výsledkem přímo na místě;

- ve všech vnitřních prostorách řádně nasazená ochrana úst a nosu třídy minimálně FFP2 nebo KN-95 a dodržování platných hygienických a organizačních opatření;

- na vrátnici podpis prohlášení o bezinfekčnosti.

Prosíme všechny návštěvníky, aby si svá POTVRZENÍ O TESTECH ČI PRODĚLÁNÍ NEMOCI A OČKOVACÍ CERTFIKÁTY NOSILI NA KAŽDOU NÁVŠTĚVU S SEBOU pro nahlédnutí a snadnou kontrolu prostřednictvím pracovníka na vrátnici. Pokud někdo měl z dřívější doby uložený certifikát nebo potvrzení o prodělání nemoci u sociálních pracovnic, tyto dokumenty budou skartovány a nadále nebudou v našem zařízení zpracovávány a uchovávány.

 

 

Zobrazení: 142

INFORMACE O SITUACI V POBYTOVÝCH SLUŽBÁCH SSV, p.o.

Vážení příznivci SSV, p.o.,

vzhledem k množícím se dotazům ohledně situace v našich pobytových službách (Domov pro seniory na ulici Polní a Domov se zvláštním režimem na ulici Čtvrtníčkova) po bouřce, která se prohnala městem v noci z 24. na 25. 6. 2021, bychom Vás chtěli informovat o aktuálním stavu.

Hlavní a zásadní informací je, že NEDOŠLO K ŽÁDNÝM ÚJMÁM NA ZDRAVÍ NAŠICH UŽIVATELŮ SLUŽEB ANI PRACOVNÍKŮ.

Vzhledem k dešti a síle větru ale došlo ke škodám na hmotném majetku organizace – byla stržena střešní krytina na některých částech střechy a v souvislosti s tím do budov zateklo, vodou byla poškozena výpočetní technika a část vybavení podkroví, okno ve společenské místnosti bylo vylomeno větrem. Smutný pohled byl hlavně na naše zahradní areály – 15 polámaných nebo vyvrácených stromů, zlomený sloup venkovního osvětlení areálu, rozbité polykarbonátové zastřešení zásobovací rampy, vyvrácený plot v areálu DZR popadanými stromy a zničení plotové zástěny, spadené veřejné elektrické vedení do zahrady DZR , vytopená keramická dílna…

Situace je nyní pod kontrolou a na odstranění škod se pracuje. Všem, kteří se na spolupráci při likvidaci následků bouřky podíleli a podílejí, moc děkujeme. Velký dík patří především dobrovolným hasičům a našim pracovníkům, kteří započali s jejich odstraňováním ještě v noci – těm, kteří byli aktuálně ve službě, i těm, kteří neváhali v nočních hodinách přijet pomáhat ze svých domovů a svého volna.

Zároveň bychom chtěli vyjádřit solidaritu s našimi spoluobčany na Hodonínsku a Břeclavsku, kde je situace daleko horší a vážnější. Pomoci jim chceme alespoň prostřednictvím sbírky, kterou založili naši pracovníci v reakci na události této noci ve zmíněných regionech. Myslíme na obyvatele postižených obcí a přejeme jim hodně sil do boje s následky přírodní katastrofy.

 

Mgr. Dana Indráková - ředitelka SSV, p.o.

25. 6. 2021