Zobrazení: 20

Doporučení KHS - použití respirátorů

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich uživatelů služeb,

Krajská hygienická stanice vydala vzhledem ke zvyšujícím se počtům výskytu onemocnění COVID-19 doporučení k zavedení použití ochrany úst a nosu respirátorem v nemocnicích a pobytových sociálních službách (viz příloha). Nošení respirátoru je tedy doporučeno i pro návštěvníky uživatelů domova pro seniory a domova se zvláštním režimem.

Prosíme všechny návštěvníky, aby se chovali zodpovědně a s respektem ke zdraví svých blízkých a obzvláště po setkání s osobou vykazující známky respiračního onemocnění nebo při byť jen lehkých příznacích vlastního onemocnění zvážili odložení své návštěvy nebo alespoň nosili při návštěvě řádně nasazený respirátor (přes ústa i nos) k ochraně našich uživatelů služeb.

Děkujeme za pochopení a přejeme Vám hezké letní dny.

Mgr. Dana Indráková - ředitelka SSV, p.o.

Vyškov, 26. 7. 2022

 

 

Zobrazení: 89

VSTUP DO DOMOVA BEZ RESPIRÁTORŮ

Vážení návštěvníci pobytových služeb SSV, p.o.,

s potěšením Vás informujeme, že dne 5. května 2022 přestala v České republice platit pandemická pohotovost. Pro Vás to znamená, že na návštěvu za svými blízkými v Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem již můžete bez všech omezení, tedy i bez nasazeného respirátoru.

Nadále Vás však prosíme, abyste byli vůči zdraví našich seniorů zodpovědní a pokud máte příznaky virového onemocnění Vy nebo někdo z Vašeho okolí, raději návštěvu odložte nebo ji vykonejte s ochranou úst a nosu.

Těšíme se na Vaše usměvavé tváře.

Mgr. Dana Indráková - ředitelka SSV, p.o.

5. 5. 2022

Zobrazení: 89

Zprovoznění wi-fi v areálu Domova pro seniory

Vážení návštěvníci Domova pro seniory,

sdělujeme Vám, že v rámci zvyšování kvality poskytovaných služeb byla ve vnitřních prostorách Domova pro seniory zřízena a zprovozněna wi-fi pro uživatele služeb i jejich návštěvníky.

Heslo na wi-fi Vám sdělí personál, případně jej naleznete na nástěnkách.

Přejeme Vám, ať Vám technika slouží!

5. 5. 2022

 

Zobrazení: 218

NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ PRO SENIORY POVOLENY

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich uživatelů služeb,

dovolte, abychom Vás informovali, že od 14. 3. 2022 jsou opět návštěvy povoleny v plném rozsahu.

V souvislosti s aktuálními opatřeními byla zrušena povinnost prokazovat se při návštěvě certifikátem o očkování, prodělání nemoci COVID-19 nebo negativním testem, na vrátnici tedy stačí nahlásit jméno uživatele služeb, za kterým jdete, a při odchodu se odhlásit.

Nadále platí povinnost mít po celou dobu návštěvy ve vnitřních prostorách oddělení řádně nasazený respirátor minimálně třídy FFP2 nebo KN-95 a dbát na hygienu rukou (dezinfekce je k dispozici u každého vchodu i na jednotlivých odděleních).

Doporučujeme Vám také, abyste v případě příznaků jakéhokoli virového onemocnění ať u sebe nebo u člena domácnosti zvážili svou návštěvu a rizika z ní vyplývající.

Návštěvní hodiny nejsou omezeny, mějte však ohledy, prosím, na přirozenou organizaci dne našich uživatelů služeb.

Děkujeme za pochopení a těšíme se spolu s našimi seniory na neomezené setkávání s Vámi.

 

Mgr. Dana Indráková

Vyškov, 14. 3. 2022