Zobrazení: 129

Opatření pro návštěvníky - respirátory

Vážení návštěvníci pobytových služeb SSV, p.o.,

vzhledem k výskytu případů nákazy onemocněním COVID-19 na oddělení B žádáme všechny návštěvníky tohoto oddělení, aby měli po celou dobu návštěvy tohoto oddělení řádně nasazený respirátor (přes ústa i nos) minimálně třídy FFP-2 nebo KN-95 a dodržovali zvýšená hygienická opatření (hygiena rukou, rozestupy). 

U ostatních oddělení stále platí doporučení KHS o nošení respirátoru během návštěvy (viz předchozí příspěvek) - apelujeme na Vaši zodpovědnost a věříme, že pokud se u Vás nebo Vašeho nejbližšího okolí vyskytnou příznaky nákazy onemocněním COVID-19, návštěvu u Vašeho blízkého v Domově odložíte nebo budete sebe i jej chránit řádně nasazeným respirátorem a dodržováním hygienických opatření.

Děkujeme za pochopení a ochranu Vašich blízkých.

Mgr. Dana Indráková - ředitelka SSV, p.o.

Vyškov, 9. 8. 2022

Zobrazení: 205

Zprovoznění wi-fi v areálu Domova pro seniory

Vážení návštěvníci Domova pro seniory,

sdělujeme Vám, že v rámci zvyšování kvality poskytovaných služeb byla ve vnitřních prostorách Domova pro seniory zřízena a zprovozněna wi-fi pro uživatele služeb i jejich návštěvníky.

Heslo na wi-fi Vám sdělí personál, případně jej naleznete na nástěnkách.

Přejeme Vám, ať Vám technika slouží!

5. 5. 2022

 

Zobrazení: 130

Doporučení KHS - použití respirátorů

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich uživatelů služeb,

Krajská hygienická stanice vydala vzhledem ke zvyšujícím se počtům výskytu onemocnění COVID-19 doporučení k zavedení použití ochrany úst a nosu respirátorem v nemocnicích a pobytových sociálních službách (viz příloha). Nošení respirátoru je tedy doporučeno i pro návštěvníky uživatelů domova pro seniory a domova se zvláštním režimem.

Prosíme všechny návštěvníky, aby se chovali zodpovědně a s respektem ke zdraví svých blízkých a obzvláště po setkání s osobou vykazující známky respiračního onemocnění nebo při byť jen lehkých příznacích vlastního onemocnění zvážili odložení své návštěvy nebo alespoň nosili při návštěvě řádně nasazený respirátor (přes ústa i nos) k ochraně našich uživatelů služeb.

Děkujeme za pochopení a přejeme Vám hezké letní dny.

Mgr. Dana Indráková - ředitelka SSV, p.o.

Vyškov, 26. 7. 2022

 

 

Zobrazení: 215

VSTUP DO DOMOVA BEZ RESPIRÁTORŮ

Vážení návštěvníci pobytových služeb SSV, p.o.,

s potěšením Vás informujeme, že dne 5. května 2022 přestala v České republice platit pandemická pohotovost. Pro Vás to znamená, že na návštěvu za svými blízkými v Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem již můžete bez všech omezení, tedy i bez nasazeného respirátoru.

Nadále Vás však prosíme, abyste byli vůči zdraví našich seniorů zodpovědní a pokud máte příznaky virového onemocnění Vy nebo někdo z Vašeho okolí, raději návštěvu odložte nebo ji vykonejte s ochranou úst a nosu.

Těšíme se na Vaše usměvavé tváře.

Mgr. Dana Indráková - ředitelka SSV, p.o.

5. 5. 2022